Terug

Choose the correct word

Choose the correct word

 

Dit zijn de woorden die je gaat leren:

 

Engels Nederlands
hello hallo
goodbye tot ziens
thank you dankjewel
name naam
I ik
you jij
boy jongen
girl meisje
old oud
young jong
big groot
small klein
tall lang
short kort
good goed
fat dik
skinny dun
baby baby
teenager tiener

Engels, online oefenen, woordenschat, Junior Einstein