Terug

Choose the correct word

Choose the correct word

 

Dit zijn de woorden die je gaat leren:

 

Engels Nederlands
mother moeder
father vader
brother broer
sister zus
uncle oom
aunt tante
grandmother oma
grandfather opa
niece nicht
nephew neef
grandparents grootouders
grandchildren kleinkinderen
cousins nichten en neven
stepfather stiefvader
stepmother stiefmoeder
son zoon
daughter dochter
stepson stiefzoon
stepdaughter stiefdochter
siblings broers en zussen
parents ouders

Engels, online oefenen, woordenschat, Junior Einstein