Terug

Choose the correct word

Choose the correct word

 

Dit zijn de woorden die je gaat leren:

 

Engels Nederlands
horse paard
cow koe
pig varken
chicken kip
chick kuiken
rooster haan
sheep schaap
lamb lam
goat geit
rabbit konijn
duck eend
goose gans
frog kikker
bird vogel
donkey ezel
squirrel eekhoorn
snail slak
ant mier
hedgehog egel

 

Engels oefenen, Engels, woordenschat, Junior Einstein