Terug

Welk woord is het voegwoord? [1]

Welk woord is het voegwoord? [1]

 

Een conjunction is een woord dat andere woorden, zinsdelen of uitdrukkingen verbindt. Het is dus wat wij in Nederland een voegwoord noemen. Stel je voor dat je twee zinnen hebt. De meest gebruikte conjunctions zijn and, or en but.
 

  • Mike is at a party. He is eating cake.

Deze zinnen kunnen met een conjunction tot één zin gemaakt worden.

  • Mike is at a party and he is eating cake.

Hieronder staan meer conjunctions.
and, as, for, or, so, so that, but, although, since, because, though, even though, if, unless, however, while

De woorden because, as, if, for en since gebruik je voor een reden of oorzaak.

  • I went home, because it was cold outside.

Het woord and gebruik je voor een opsomming.

  • Mike is at a party and he is eating cake.

Het woord or gebruik je voor een keuze.

  • Do you want a cake or do you want a muffin?

De woorden so en so that gebruik je voor een gevolg.

  • It was very cold outside, so I went home.

De woorden but, though, although, even though, unless, however, while gebruik je voor een tegenstelling.

  • I wanted ice cream, but it was sold-out.

Soms bestaat een conjunction uit twee woorden.

either/or neither/nor not only/but also
both/and whether/or just as/so

 

  • I don’t know whether you like blue or pink.
  • I love both blue and pink.