Engels
Filters

Groep

Vak

Type

Vul het bijvoeglijk naamwoord in
In welke zin is het dikgedrukte woord juist afgebroken? [3]
Schrijf het woord dat je hoort met -nkje -ngetje of -etje
Vul het verkleinwoord met -je -pje of -tje in
Welk verkleinwoord met -nkje - ngetje of -etje hoort in de zin?
Vul het juiste verkleinwoord met -nkje -ngetje of -etje in
Schrijf de juiste uitgang -je -pje of -tje
Gebruik je een komma, dubbele punt of puntkomma achter het woord?
In welke zin is de komma, dubbele punt of puntkomma goed gebruikt?
Ontbreekt er een punt, uitroepteken of vraagteken?