Terug

Choose the correct word

Choose the correct word

 

Dit zijn de woorden die je gaat leren:

 

Engels Nederlands
run rennen
walk lopen
stand staan
sit zitten
clean schoonmaken
ride rijden
listen luisteren
think denken
cook koken
drink drinken
eat eten
carry dragen
jump springen
throw gooien
shout schreeuwen
push duwen
pull trekken
fall vallen
buy kopen
talk praten
sing zingen
watch kijken
give geven
kick schoppen
wait wachten

Engels, online oefenen, woordenschat, Junior Einstein